Jeugd


De omschrijving van de Nederlandse Welsh Rijpony is als volgt:
De NWR pony is een rijpony op Welsh grondslag, met niet minder dan 25% Welsh bloed; bij een geringer percentage Welsh bloed dan 100% is uitsluitend Engels, Arabisch of Anglo-Arabisch volbloed toegestaan. Stokmaat voor merries minimaal 1.38 m, voor hengsten minimaal 1.38 m, maximaal 1.569 m. Streefmaat: de in de sport gehanteerde D-maat, bij voorkeur tussen de 1.46 -1.48 m.

De omschrijving van de Welsh Part Bred is als volgt:
De WPBR pony is een rijpony op Welsh grondslag, vergelijkbaar met het Welsh Part Bred Register van het moederstamboek in Groot-Brittannië, het moederstamboek kent geen rasbeschrijving.
Stokmaat: Geen vereiste, de streefmaat voor de WPBR ligt tussen de 1,35m en de 1,569m waarbij de kwaliteit van de pony profileert boven de stokmaat van de pony.
Binnen deze sectie zijn alle kruisingen met Welsh pony toegestaan, mits in de afstamming van de pony minimaal 12,5 % Welshbloed voorkomt. In de fokkerij ligt de nadruk op de gebruikseigenschappen waarbij wel gelet wordt op voldoende Welsh uitstraling. De WPBR is zeer breed inzetbaar in de sport.