Fokmerries


De omschrijving van de Nederlandse Welsh Rijpony is als volgt:
De NWR pony is een rijpony op Welsh grondslag, met niet minder dan 25% Welsh bloed; bij een geringer percentage Welsh bloed dan 100% is uitsluitend Engels, Arabisch of Anglo-Arabisch volbloed toegestaan. Stokmaat voor merries minimaal 1.38 m, voor hengsten minimaal 1.38 m, maximaal 1.569 m. Streefmaat: de in de sport gehanteerde D-maat, bij voorkeur tussen de 1.46 -1.48 m.

Onze fokmerries zijn Welshpony’s met sterke bewegingen en de typische Welsh rasuitstraling. De Steerwolde fokkerij brengt pony’s voort die een sterk en meewerkend karakter hebben en die graag op onderzoek uit gaan.